Bạn đang ở đây:bắn cá vip 5d > Kiến thức

【tuyến đường xe buýt】Chủ tịch nước tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị APEC 2022

bắn cá vip 5d2023-12-06 15:27:39【Kiến thức】3Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuChủ tịch nước đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các Nhà Lãnh đạo các nền kinh tế thà tuyến đường xe buýt

Chủ tịch nước đã có nhiều cuộc gặp gỡ,ủtịchnướctiếpxúcsongphươngbênlềHộinghịtuyến đường xe buýt tiếp xúc song phương với các Nhà Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Chile, Australia, Pháp, Canada và Peru.

Tuyệt!(5)